Одељењске старешине

I/1 Драгана Јовановић
II/1 Гордана Стоименовић
III/1 Добрица Стојановић
III/2 Славица Велимировић
IV/1 Јасна Арсић
V/1 Јелена Кијачић
V/2 Драгица Палалић
VI/1 Љиљана Мијаиловић Живановић
VI/2 Душица Чекеревац
VII/1 Јасмина Срдановић
VII/2 Наташа Мус
VIII/1 Наташа Калаш
VIII/2 Небојша Гавриловић