Одељењске старешине

I/1 Добрица Стојановић
II/1 Јасна Арсић
III/1 Драгана Јовановић
IV/1 Гордана Стоименовић
V/1 Јован Јовановић
V/2 Наташа Мус
VI/1 Наташа Калаш
VII/1 Јелена Кијачић
VII/2 Драгица Палалић
VIII/1 Јасмина Срдановић
VIII/2 Катарина Стефановић