Наставничко веће

НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ

1. ДИРЕКТОР ШКОЛЕ – ДРАГАНА ПЕШИЋ

2. СТРУЧНИ САРАДНИК, ПЕДАГОГ – ГОРДАНА ЈОРГАЋЕВИЋ

3. СТРУЧНИ САРАДНИК, ПЕДАГОГ – МИЛИЦА ДРАЖИЋ (КАТАРИНА ВЕСЕЛИНОВИЋ)

4. СТРУЧНИ САРАДНИК, БИБЛИОТЕКАР – СТОЈАНКА ЈОВАНОВИЋ (МАРИНА ЈОВАНОВИЋ НЕШОВИЋ)

НАСТАВНИЦИ РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ

1. ДРАГАНА ЈОВАНОВИЋ

2. ГОРДАНА СТОИМЕНОВИЋ

3. ДОБРИЦА СТОЈАНОВИЋ

4.СЛАВИЦА ВЕЛИМИРОВИЋ

5. ЈАСНА АРСИЋ

МАРИНА ЈЕРЕМИЋ – УЧИТЕЉИЦА У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ

ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИЦИ

1. ЈАСМИНА СРДАНОВИЋ – СРПСКИ ЈЕЗИК

2. ДУШИЦА ЧЕКЕРЕВАЦ – СРПСКИ ЈЕЗИК

3. ДРАГИЦА ПАЛАЛИЋ – РУСКИ ЈЕЗИК

4. ЈЕЛЕНА КЕЧА (МАРИЈА ЈАНКОВИЋ) – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

5. НЕБОЈША ГАВРИЛОВИЋ – МУЗИЧКА КУЛТУРА

6. ЉУБИЦА ШАКИЋ – ЛИКОВНА КУЛТУРА

7. НАТАША КАЛАШ – ИСТОРИЈА

8. ЉИЉАНА МИЈАИЛОВИЋ ЖИВАНОВИЋ – ГЕОГРАФИЈА

9. ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ – ФИЗИКА

10. МИЛОЈЕ ВЕЉОВИЋ – МАТЕМАТИКА

11. КАТАРИНА СТЕФАНОВИЋ – МАТЕМАТИКА

12. СРЂАН СТАНОЈКОВИЋ – ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА

13. ДРАГАН СПАСИЋ – БИОЛОГИЈА

14. ИВАНА РАИЧЕВИЋ – ХЕМИЈА

15. НАТАША МУС – ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

16. ЈЕЛЕНА КИЈАЧИЋ – ВЕРСКА НАСТАВА

17. ТИЈАНА ОГЊАНОВИЋ – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

18. ВЕСНА ЦВЕТКОВИЋ – ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ