Наставничко веће

НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ

1. ДИРЕКТОР ШКОЛЕ – ДРАГАНА ПЕШИЋ, ЗАМЕНИК ДИРЕКТОРА – ТИХОМИР КОСТАДИНОВИЋ

2. СТРУЧНИ САРАДНИК, ПЕДАГОГ – ГОРДАНА ЈОРГАЋЕВИЋ

3. СТРУЧНИ САРАДНИК, ПЕДАГОГ – МИЛИЦА ДРАЖИЋ (КАТАРИНА ВЕСЕЛИНОВИЋ)

4. СТРУЧНИ САРАДНИК, БИБЛИОТЕКАР – ДУШИЦА ЧЕКЕРЕВАЦ (МАРИНА ЈОВАНОВИЋ НЕШОВИЋ)

НАСТАВНИЦИ РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ

1. ЈАСНА АРСИЋ

2. ДРАГАНА ЈОВАНОВИЋ

3. ГОРДАНА СТОИМЕНОВИЋ

4.ДОБРИЦА СТОЈАНОВИЋ

5. СЛАВИЦА ВЕЛИМИРОВИЋ

МАРИНА ЈЕРЕМИЋ – УЧИТЕЉИЦА У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ

ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИЦИ

1. ЈАСМИНА СРДАНОВИЋ – СРПСКИ ЈЕЗИК

2. ДУШИЦА ЧЕКЕРЕВАЦ – СРПСКИ ЈЕЗИК

3. ДРАГИЦА ПАЛАЛИЋ – РУСКИ ЈЕЗИК

4. САЊА ТОДОРОВИЋ (МАРИЈА ЈАНКОВИЋ) – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

5. НЕБОЈША ГАВРИЛОВИЋ – МУЗИЧКА КУЛТУРА

6. ЉУБИЦА ШАКИЋ – ЛИКОВНА КУЛТУРА

7. НАТАША КАЛАШ – ИСТОРИЈА

8. ЉИЉАНА МИЈАИЛОВИЋ ЖИВАНОВИЋ – ГЕОГРАФИЈА

9. ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ – ФИЗИКА

10. МИЛОЈЕ ВЕЉОВИЋ – МАТЕМАТИКА

11. КАТАРИНА СТЕФАНОВИЋ – МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО

12. СРЂАН СТАНОЈКОВИЋ – ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА

13. ДРАГАН СПАСИЋ – БИОЛОГИЈА

14. ЈЕЛЕНА НИКОЛИЋ – ХЕМИЈА

15. НАТАША МУС – ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ

16. ЈЕЛЕНА КИЈАЧИЋ – ВЕРСКА НАСТАВА

17. ТИЈАНА ОГЊАНОВИЋ – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

18. ВЕСНА ЦВЕТКОВИЋ – ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ